richcasino
richcasino
truthbet
SAVIP
w88
dg
SAVIP
lsm99
หวยออนไลน์
ufabet
IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย
Facebook Twitter
Facebook Twitter

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย

เรื่องย่อ

IS Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอนาคต เทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่องกลเหิรฟ้า IS Infinite Stratos ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น การใช้ IS ของอิจิกะและสาวน้อยทั้ง 5 คนได้ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดในภาคแรก ภาคสองก็จะปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยตัวละครใหม่และภาระกิจครั้งใหม่ !

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย

39:03 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย

24:09 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

24:09 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

24:10 Watch this video

IS Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค 2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

23:42 Watch this video

IS Infinite Stratos 2 World Purge Hen OVA ซับไทย

44:53 Watch this video